mysqldump –opt -Q -u veritabanıkullanıcıadı -p veritabanıadı > /home/hesap/dizin/yedek.sql

Yapıp veri tabanı şifresini girdiğinizde sql dosyası oluşacaktır.

Tüm veritabanının yedeğini almak için ;

mysqldump -u root -p –all-databases> alldatabases.sql

Veritabanı yedeğinin yüklenmesi :

mysql -u veritabanıkullanıcıadı -p veritabanıadı < /home/forum/public_html/yedek.sql

Tüm veritabanlarını yüklemek için ;

mysqldump -u root -p –all-databases | gzip >databasebackup.sql.gz