Bu hata sunucu üzerinde tanımlanan sınırların (post) aşıldığı zaman karşılaşılan bir durumdur.

Çözümü için, command satırına aşağıdaki komutu yazın ve enter tuşuna basın :

cd drive:\inetpub\adminscripts
cscript adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 1000000

1000000 değeri yerine ihtiyacınıza göre miktar girebilirsiniz. 1073741824 bayt girilebilecek en büyük değerdir.

İşlemi gerçekleştirmenizin ardından ;

iisreset

Internet Information Services’i yeniden başlatmanızın sonrasında muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.