Eğer bir smtp saldırısı aldıysanız ve dolayısıylada binlerce kuyruk oluştuysa aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz.
Denenmiştir.

/etc/init.d/qmail stop

cd /var/qmail/queue

rm -rf info intd local mess remote todo

mkdir mess

for i in `seq 0 22`; do

mkdir mess/$i

done

cp -r mess info

cp -r mess intd

cp -r mess local

cp -r mess remote

cp -r mess todo

chmod -R 750 mess todo

chown -R qmailq:qmail mess todo

chmod -R 700 info intd local remote

chown -R qmailq:qmail intd

chown -R qmails:qmail info local remote

/etc/init.d/qmail start

Kuyruktaki mailleri görmek için :

/var/qmail/bin/qmail-qstat