Plesk panelli sunucunuz üzerinde topluca şifre değiştirme işlemini Parallels firmasının sunmuş olduğu php script ile gerçekleştirebilmemiz mümkündür. Aşağıdaki link üzerinden bu script dosyasına ulaşabilirsiniz :

http://kb.parallels.com/Attachments/19094/Attachments/plesk_password_changer.zip

Scriptin çalıştığı Plesk panel versiyonları aşağıda belirtilmiştir.

Parallels Plesk Panel 9.x for Linux/Unix
Parallels Plesk Panel 8.x for Linux/Unix
Parallels Plesk Panel 10.x for Linux
Parallels Plesk Panel 9.x for Windows
Parallels Plesk Panel 8.x for Windows
Parallels Plesk Panel 10.x for Windows
Parallels Business Automation – Standard 4.2
Parallels Business Automation – Standard 4.1
Parallels Business Automation – Standard 4.0
Parallels Business Automation – Standard 3.3

(*) Script’in çalışabilmesi için sunucu üzerindeki php.ini dosyası içerisindeki disable_functions bölümünde exec fonksiyonunun kapatılmamış olması gerekmektdir.

 

Windows Plesk Panel üzerinde kullanılacak komut dizisi

“%plesk_dir%\additional\PleskPHP5\php.exe” -d open_basedir= -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php <old admin password> [new admin password] [options]

Linux Plesk Panel üzerinde kullanılacak komut dizisi

php -d open_basedir=  -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php `cat /etc/psa/.psa.shadow` [‘new admin password’] [options]

–all – [default] Tüm şifreleri yeniden oluşturur.
–admin – Sadece admin şifresini değiştirir.
–resellers – Sadece bayi hesaplarının şifrelerini değiştirir.
–clients – Sadece istemci hesaplarının şifrelerini değiştirir.
–domains – Hosting hesaplarının FTP şifrelerini değiştirir.
–domainadmins – Hosting hesaplarının Plesk panel erişim şifrelerini değiştirir.
–users – Hosting panel kullanıcılarının şifresini degiştirir.
–additionalftpaccounts – Ek oluşturulmuş olan FTP şifrelerini değiştirir.
–subdomains – Alt alan adı şifrelerini değiştirir.
–webusers – İnternet kullanıcılarının şifrelerini degiştirir.
–mailaccounts – Mail hesaplarının şifrelerini değiştirir.

 

Örnek uygulamalar

Herşey için parola sıfırlanacak ve sunucu admin şifresi otomatik olarak oluşacaktır :

php -d open_basedir= -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php `cat /etc/psa/.psa.shadow`

Tüm hosting hesaplarının FTP şifresini değiştirme :

php -d open_basedir= -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php `cat /etc/psa/.psa.shadow`  –domains

Admin ve istemcilerin panel erişim şifresi secret olarak güncellenecektir :

php -d open_basedir= -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php `cat /etc/psa/.psa.shadow` ‘secret’ –admin –clients

Herşey için şifre secret olarak güncellenecektir :

php -d open_basedir= -d safe_mode=0 plesk_password_changer.php `cat /etc/psa/.psa.shadow` ‘secret’

 

(*) Script ile yapılan şifre değişiklikleri new_plesk_passwords.csv dosyasına otomatik olarak kayıt olmaktadır.