atmail-logo

 

 

 

Atmail web arayüzüne erişim işleminde ;

Error: Password file could not be found

Şeklinde bir hata almanız durumunda SSH konsolu üzerinden ;

nano -w /etc/httpd/conf.d/zzz_atmail_vhost.conf

Dosyasını açalım. Dosya içerisindeki ;

php_admin_value open_basedir “/var/www/atmail:/var/log/atmail:/etc/psa:/tmp:/var/tmp”

Satırını ;

php_admin_value open_basedir “/var/www/atmail/:/var/log/atmail/:/etc/psa/:/tmp/:/var/tmp/:/etc/psa-webmail/atmail/”

Olarak değiştiriyoruz. Bu dosya içerisinde 4 bölümde bu kod yer alabilir. 4 kodu da belirtmiş olduğumuz şekilde değiştirmemiz gerekmektedir. Ctrl + X ile dosyayı kaydedip çıkış yapıyoruz. Daha sonrasında ;

service httpd restart

Komutu ile Apache web servisini yeniden başlatmamızın ardından Atmail web arayüzünün düzelmiş olduğunu görebilmeniz mümkün olacaktır.

Eğer giriş yapılamamakta yani oturum açılamıyor ise bir dosya üzerinde daha değişiklik yapmamız gerekecektir. Yine SSH konsolu üzerinden ;

nano -w /var/www/atmail/libs/Atmail/Global.php

Komutu ile dosyayı açıp Atmail global sınıfı içerisine yani örneğin ;

function AtmailGlobal()
{
$this->Global_Base();

global $pref;

// Adjust memory limitif (!$this->isset_chk($pref[‘memory_limit’]) || $pref[‘memory_limit’] < 96)
$pref[‘memory_limit’] = 96;

ini_set(‘memory_limit’, “{$pref[‘memory_limit’]}M”);

// Adjust max message size
if( !$this->isset_chk($pref[‘max_msg_size’]))
$pref[‘max_msg_size’] = ’16’;

// Max exectuion time, increase, for slow responding POP3/IMAP servers
ini_set(‘max_execution_time’, “180”);

AtmailGlobal::do_branding();
}

Fonksiyonun hemen altına ;

public function __destruct()
{
session_write_close();
}

Fonksiyonunu ekleyip bu dosyada yapmış olduğumuz değişiklikleri Ctrl + X ile kaydediyoruz ve bu işlemin ardından da yeniden Apache web servisini başlatalım ;

service httpd restart

Bir problemi daha böylece çözmüş olduk. İyi çalışmalar 😉