SSH konsolu üzerinde ;

php -v

Çıktısında ;

Failed loading /usr/lib/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: /usr/lib/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
PHP 5.3.18 (cli) (built: Oct 22 2012 10:39:36)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologieswith the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright (c) 2002-2012

Gibi ioncube ile ilgili bir hata almanız durumunda, muhtemelen sunucunuzda SELinux aktif durumdadır ve bu durumdan dolayı hata alınmaktadır. SELinux durumunu kontrol etmek için konsolda ;

getenforce

Komutuna karşılık ;

Enforcing

Yanıtı alınması halinde sunucunuz üzerinde SELinux aktif durumda demektir. Kapatmak için ise ;

setenforce 0

Komunutu uygulayıp sunucunuzu reboot etmeniz yeterli olacaktır.