Ender KAHRAMAN

Kişisel Tecrübelerin Paylaşımı… www.enderkahraman.com

Plesk Panel Hatası – Unable to connect to database: saved admin password is incorrect.

Linux Plesk panele erişim işleminizde ;

Unable to connect to database: saved admin password is incorrect.

Gibi bir hata almanız durumunda bir kaç komut ile bu hatayı çözebilmeniz mümkündür.

Eğer Plesk 9.x kullanmakta iseniz İlk olarak ;

nano -w /etc/my.cnf

Plesk 10.x kullanmakta iseniz ;

nano -w /etc/mysql/my.cnf

Komutu ile my.cnf dosyasını açalım. İçerisine ;

skip_grant_tables=1

Satırını ekleyelim.

Daha sonra ssh konsol satırında ;

/etc/init.d/mysqld restart

Ya da ;

/etc/init.d/mysql restart

Komutu ile MySQL servisini yeniden başlatıyoruz ve ;

/usr/bin/mysql -D mysql -e"update user set password=PASSWORD('`cat /etc/psa/.psa.shadow`') where User='admin';"

Komutunu uyguluyoruz. Daha sonra my.cnf dosyasına eklediğimiz skip_grant_tables=1 satırını kaldırıp MySQL servisini yeniden başlatmamız halinde muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.

PHP strip_tags Boşluk Bırakmak İçin regex

Php’de strip_tags kullandığımızda kelimeler birbirine bitişik olabiliyor. Bir boşluk bırakmak için :

preg_replace ( “‘<[^>]+>’U”, ” “, $textstring);

Fonksiyonunu ekleyip durumu düzeltebilirsiniz 😉

DirectAdmin Sunucu Üzerinde Webmail Giriş Problemi & Çözümü

DirectAdmin panelli sunucunuzda, Roundcube webmail arayüzünde ;

IMAP sunucusuna bağlanılamadı

Ya da SquirrelMail webmail arayüzünde ;

Error connecting to IMAP server: localhost.
0 : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Gibi bir hata almanız durumunda, sunucunuza ssh üzerinden bağlanıp konsol satırında ;

nano -w /etc/hosts

Komutu ile dosyayı açıp en alt satıra ;

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain

Ekleyip ctrl+x ile dosyayı kaydedelim. Daha sonrasında yine konsol ekranında ;

service network restart

İle network yani ağ bağlantısını yeniden başlatmanız durumunda muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.

İyi çalışmalar 😉

Could not load type ‘System.ServiceModel.Activation.HttpModule’ from assembly Problemi

Windows Server 2008 R2 İişletim sistemlerinde  .NET 4 kurulumu yapıldıktan sonra .NET 3.5 WCF servisleri ile ilgili bir değişiklik yapıldığında meydana gelen hatanın çözümünü paylaşacağım.

Aynı sorun Windows 7  IIS’ te de karşılaşılabilecek türden bir sorun. Çözümü gayet basit,

Command komut satırı üzerinde aşağıdaki işletim sisteminize uygun olan satırı yazıp enterlayın. İşlem sonunda aşağıdaki resim çıkacaktır.

32 Bit işletim sitemleri için

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -iru

64 Bit işletim sitemleri için

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis -iru

 

PHP 5.3 Safemod Hatası

Sunucunuzu PHP 5.3.X sürümüne yükseltmenizin ssh konsolu üzerinde php sürümünün versiyonunu öğrenmek için ;

php -v

Komutunda ;

PHP Warning: Directive ‘safe_mode’ is deprecated in PHP 5.3 and greater in Unknown on line 0

Gibi bir hata almanız durumunda problemin çözümü için, sırası ile aşağıdaki komutları uygulamanız yeterli olacaktır ;

mv /etc/php.ini /etc/php.ini_old
mv /etc/php.ini.rpmnew /etc/php.ini

(*) Bu problemin çözümü sadece Linux Plesk 9 versiyonu içindir.

Joomla 500 – PHP regular expression limit reached (pcre.backtrack_limit) Hatası

PHP 5.2 ile gelen (pcre.backtrack_limit) kıstılaması ile karşılaşacabileceğiniz ;

500 – PHP regular expression limit reached

Hatası için sunucunuzun php.ini dosyasında varsayılan olarak 100000 olan pcre.backtrack_limit değerinin arttırılması durumunda muhtemel olarak sıkıntı çözülmüş olacaktır. Örneğin 10 katı olarak php.ini içerisinde ;

pcre.backtrack_limit = 100000(0)

Şeklinde düzenleyiniz.

Eğer sunucu yönetimi sizde değil paylaşımlı hosting hesabı kullanmakta iseniz Joomla kök klasöründeki index.php dosyası içerisine ;

ini_set(‘pcre.backtrack_limit’,1000000);

Satırını ekleyip sıkıntıyı çözebilirsiniz.

PHP Notice : Undefined Variable Hatası

Bazı sitelerde zaman zaman PHP Notice : Undefined Variable gibi bir hata görebilirsiniz. Durum ile ilgili olarak öncelikle hatayı bir anlayalım ;

PHP Notice Nedir ?

Türkçesi PHP Bildirimi olan PHP Notice geliştiricilerin program geliştirirken atladıkları hataya neden olmayan ama yapılmaması daha uygun olan bölümleri gösterir ve işaretler.

Ekranda Nasıl Görünür ?

Notice: Undefined variable: degiskenadi in index.php on line 2

Örnek olarak sayfa üzerinde görülmektedir.

Nasıl Oluşur ?

PHP Notice bir error reporting durumudur. PHP değişik seviyelerde error reporting yapar. Bunu ister runtime’da PHP kodları ile, isterseniz server configurasyonlarında ayarlayabilmenize de olanak sağlamıştır. PHP Noticelar E_NOTICE seviyesindedir ve aslına bakarsanız bu kadar bilgiyi ekrana bastıran bir ayarda internet ortamında tehlikelidir.

Nasıl Düzeltilir ?

PHP kodunuzun başlamış olduğu bölüm içerisine, yani örneğin ;

<?php
error_reporting(0);

Ekleyip kurtulmanız mümkündür ama bu kod çalıştığında ekrana hiç bir hata gösterilmeyecektir. o yüzden en temiz yöntem sunucu ayarlarından  geliştirim için tavsiye edilen ayarlar (E_ALL | E_STRICT) yerine E_ALL & ~E_DEPRECATED kullanmaktır.