Ender KAHRAMAN

Kişisel Tecrübelerin Paylaşımı… www.enderkahraman.com

Joomla Warning: Parameter 3 to showItem() expected to be a reference Hata Çözümü

Joomla sisteminiz üzerinde ;

Warning: Parameter 3 to showItem() expected to be a reference, value given in

Gibi bir hata almanız durumunda sitenizin bulunduğu sunucu üzerindeki PHP sürümü 5.3.x olarak güncellenmiş ve Joomla sürümünüz düşük olduğundan dolayı bu sıkıntı ile muhtemelen karşılaşılmaktadır. Problemin çözümü ile ilgili ;

/includes/Cache/Lite/Function.php

Dosyasında 3 satır üzerinde değişiklik yapıp durumun düzeltilebilmesi mümkündür. Dosya içerisindeki ;

1’inci işlem :

$result = call_user_func_array(array($class, $method), $arguments);

Satırını ;

$result = call_user_func_array(array($class, $method), &$arguments);

Olarak,

2’inci işlem :

$result = call_user_func_array(array($$object_123456789, $method), $arguments);

Satırını ;

$result = call_user_func_array(array($$object_123456789, $method), &$arguments);

Olarak,

3’üncü işlem ;

$result = call_user_func_array($target, $arguments);

Satırını ;

$result = call_user_func_array($target, &$arguments);

Olarak düzenlemeniz yeterli olacaktır.

Yani burada gerçekleştirilen işlem $ işaretinin sol tarafına & işaretini ekliyoruz.

Drupal warning: preg_match(): Compilation failed Hata Çözümü

Drupal sisteminizde ;

warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/vhosts/enderkahraman.com/httpdocs/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Gibi bir hata almanız durumunda muhtemelen sunucu üzerindeki PHP sürümü 5.3.x yükseltilmiştir. Problemin çözümü için ;

sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc

Dosyası içerisindeki satır 157 ;

‘\x{a80b}\x{a823}-\x{a82b}\x{d800}-\x{f8ff}\x{fb1e}\x{fb29}\x{fd3e}\x{fd3f}’.

Bölümündeki kod yapısını ;

‘\x{a80b}\x{a823}-\x{a82b}\x{e000}-\x{f8ff}\x{fb1e}\x{fb29}\x{fd3e}\x{fd3f}’.

Şeklinde düzenleyip dosyayı kaydetmeniz yeterli olacaktır 😉

Plesk 9 Atmail Error: Password file could not be found Hata Çözümü

atmail-logo

 

 

 

Atmail web arayüzüne erişim işleminde ;

Error: Password file could not be found

Şeklinde bir hata almanız durumunda SSH konsolu üzerinden ;

nano -w /etc/httpd/conf.d/zzz_atmail_vhost.conf

Dosyasını açalım. Dosya içerisindeki ;

php_admin_value open_basedir “/var/www/atmail:/var/log/atmail:/etc/psa:/tmp:/var/tmp”

Satırını ;

php_admin_value open_basedir “/var/www/atmail/:/var/log/atmail/:/etc/psa/:/tmp/:/var/tmp/:/etc/psa-webmail/atmail/”

Olarak değiştiriyoruz. Bu dosya içerisinde 4 bölümde bu kod yer alabilir. 4 kodu da belirtmiş olduğumuz şekilde değiştirmemiz gerekmektedir. Ctrl + X ile dosyayı kaydedip çıkış yapıyoruz. Daha sonrasında ;

service httpd restart

Komutu ile Apache web servisini yeniden başlatmamızın ardından Atmail web arayüzünün düzelmiş olduğunu görebilmeniz mümkün olacaktır.

Eğer giriş yapılamamakta yani oturum açılamıyor ise bir dosya üzerinde daha değişiklik yapmamız gerekecektir. Yine SSH konsolu üzerinden ;

nano -w /var/www/atmail/libs/Atmail/Global.php

Komutu ile dosyayı açıp Atmail global sınıfı içerisine yani örneğin ;

function AtmailGlobal()
{
$this->Global_Base();

global $pref;

// Adjust memory limitif (!$this->isset_chk($pref[‘memory_limit’]) || $pref[‘memory_limit’] < 96)
$pref[‘memory_limit’] = 96;

ini_set(‘memory_limit’, “{$pref[‘memory_limit’]}M”);

// Adjust max message size
if( !$this->isset_chk($pref[‘max_msg_size’]))
$pref[‘max_msg_size’] = ’16’;

// Max exectuion time, increase, for slow responding POP3/IMAP servers
ini_set(‘max_execution_time’, “180”);

AtmailGlobal::do_branding();
}

Fonksiyonun hemen altına ;

public function __destruct()
{
session_write_close();
}

Fonksiyonunu ekleyip bu dosyada yapmış olduğumuz değişiklikleri Ctrl + X ile kaydediyoruz ve bu işlemin ardından da yeniden Apache web servisini başlatalım ;

service httpd restart

Bir problemi daha böylece çözmüş olduk. İyi çalışmalar 😉

Roundcube – SMTP authentication is required Hatası

roundcube-smtp-authentication-is-required

Roundcube webmail arayüzünde ;

SMTP Hatası (530) : “xxx@xxx.com” alıcısı eklenemedi (SMTP authentication is required

Hatası almanız durumunda Roundcube webmail sisteminin bulunduğu ;

config\main.inc.php

Dosyasını herhangi bir editör ile açıp ;

$rcmail_config[‘smtp_user’] = ‘ ‘;
$rcmail_config[‘smtp_pass’] = ‘ ‘;
$rcmail_config[‘smtp_auth_type’] = ‘ ‘;

Satırlarını ;

$rcmail_config[‘smtp_user’] = ‘%u’;
$rcmail_config[‘smtp_pass’] = ‘%p’;
$rcmail_config[‘smtp_auth_type’] = ‘LOGIN’;

Şeklinde değiştirmeniz durumunda muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.

İyi çalışmalar 😉

PHP ‘ioncube’ error – cannot restore segment prot after reloc: Permission denied

SSH konsolu üzerinde ;

php -v

Çıktısında ;

Failed loading /usr/lib/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: /usr/lib/php/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
PHP 5.3.18 (cli) (built: Oct 22 2012 10:39:36)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologieswith the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright (c) 2002-2012

Gibi ioncube ile ilgili bir hata almanız durumunda, muhtemelen sunucunuzda SELinux aktif durumdadır ve bu durumdan dolayı hata alınmaktadır. SELinux durumunu kontrol etmek için konsolda ;

getenforce

Komutuna karşılık ;

Enforcing

Yanıtı alınması halinde sunucunuz üzerinde SELinux aktif durumda demektir. Kapatmak için ise ;

setenforce 0

Komunutu uygulayıp sunucunuzu reboot etmeniz yeterli olacaktır.

WHM/cPanel Sunucu Üzerine Nginx Kurulumu

Sunucunuz üzerindeki hosting sayısı çok fazla ve web sitelerine ziyaretçi girişleri yoğun durumda ise Nginx sunucunuz üzerindeki yükü biraz da olsa hafifletecektir.

WHM/cPanel sunucunuz üzerine birkaç komut ile çok kısa sürede Nginx Web Server desteğini kurabilmeniz mümkündür. Bunun için sunucunuza ssh üzerinde login olalım. Konsol satırında ;

cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Komutlarını uygulamamız dahilinde Nginx sunucunuz üzerine kurulmuş ve aktif olarak çalışmaya başlamış olacaktır.

Eğer konsol üzerinde ;

access key doesn’t exist
go to WHM > Cluster/Remote Access > Setup Remote Access Key
and click on the Generate New Key button

Gibi bir uyarı alır iseniz, WHM panel e giriş yapıp sol menüden “Cluster/Remote Access > Setup Remote Access Key” seçeneğine tıklayıp açılan sağ bölüm üzerinden “Generate New Key” butonuna tıklayıp, yeni anahtar üretiyoruz.

whmcpanel-sunucu-uzerine-nginx-kurulumuSonrasında yeniden SSH konsolunda ;

./nginxinstaller install

Komutunu yeniden girip kurulum kurulumu tamamlayalım.

Bu işlemin ardından WHM paneliniz sol menü üzerindeki Plugins bölümü altında Nginx Admin seçeneği görülecektir. Bu seçenek üzerinden Nginx ayarlarınızı gerçekleştirebilmeniz mümkündür.

Sunucunuz üzerine Nginx kurulumunun ardından bazı forum siteleriniz ya da ip loglamalarınızda sitelere erişim sağlayan gerçek ip adresi yerine ana sunucu ip adresi görülebilir. Bu durum ile ilgili olarak da sunucunuz üzerine mod_rpaf modülünü kurmanız yeterli olacaktır.

mod_rpaf kurulumunu ;

cd /usr/local/src
wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar xvzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
/usr/local/apache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

Şeklinde gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bu kurulumun ardından, WHM sol menü üzerinden Main -> Service Configuration ->Apache Configuration -> Include Editor bölümündeki Pre Main Include bölümüden sunucunuz üzerindeki yüklü Apache sürümünü seçip açılan editöre aşağıdaki kod içerisindeki RPAFproxy_ips değerini düzenleyip yapıştırınız :

LoadModule rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so

RPAFenable On
# Enable reverse proxy add forward

RPAFproxy_ips 95.173.168.150 95.173.168.151 95.173.168.152 95.173.168.153(ip kısımlarını sunucudaki bütün ip adreslerini aralarında bir boşluk olacak şekilde düzenleyiniz)

RPAFsethostname On
# let rpaf update vhost settings allowing to have
# the same hostnames as in the “actual” configuration for the
# forwarding apache installation

RPAFheader X-Real-IP
# Allows you to change which header we have mod_rpaf looking for
# when trying to find the ip the that is forwarding our requests

Son işlem olarak da ;

/etc/init.d/httpd restart

Komutu ile apache web servisini yeniden başlatınız.

Aşağıdaki komutlar ile de Nginx Web Server’ı sunucunuz üzerinden kaldırabilmeniz mümkündür ;

cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller uninstall

Windows Server 2008 R2 Üzerinde Password Policy Kapatmak

GPEDIT.MSC de varsayılan olarak enabled gelir ve disabled yapmanıza izin vermez. Bunu için yapmamız gereken, çalıştıra ;

secedit /export /cfg C:\new.cfg

Komutunu Yazalım. Daha sonra C sürücüsü içerisinde oluşan new.cfg dosyasını notepad ile açıp ;

PasswordComplexity = 1

Değerini bulup ;

PasswordComplexity = 0

Olarak değiştirelim. Daha sonra da yine çalıştıra ;

secedit /configure /db %windir%\security\new.sdb /cfg C:\new.cfg /areas SECURITYPOLICY

Komutunu yazmamız durumunda GPEDIT.MSC ye baktığımızda disabled olmuş olduğunu görebiliriz.