Ubuntu’da ethernet kartı ayarları ;

/etc/network/interfaces

Dosyasında saklanır. Varsayılan ayarlar tüm arabirimler için (eth0, eth1, wlan0…) DHCP olarak ayarlanmıştır. Yani bağlı olunan ağda bir DHCP sunucusu varsa IP yapılandırması otomatik olarak alınır. DHCP’yi kullanmak istemiyorsanız ;

/etc/networking/interfaces

Dosyasını düzenleyerek IP yapılandırması belirleyebilirsiniz. interfaces dosyasını komut satırından düzenlemek için aşağıdaki komutu verin.

sudo nano /etc/network/interfaces

Aşağıda örnek IP yapılandırmasını görebilirsiniz.

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.90
gateway 192.168.3.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.3.0
broadcast 192.168.3.255

interfaces dosyasında yapılan değişikliklerin etkili olması için networking isimli servisin yeniden başlatılması gerekiyor. Bunun için service komutunu aşağıdaki örnekteki gibi kullanabilirsiniz.

service networking restart

Hostname’i (Ağ Adını) Değiştirmek

Bilgisayarın ağdaki adını değiştirmek için hostname komutunu kullanabilirsiniz. Yalnız sistemi yeniden başlattığınızda bu isim eski değerine döner. Mevcut hostname’i değiştirmek için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz ;

hostname ender

Sistem açıldığında bilgisayarın ağdaki adı

/etc/hostname

Dosyasından okunur. Bu dosyadaki adı değiştirerek bilgisayar ismini kalıcı olarak belirleyebilirsiniz. Bunun için bir editörle hostname dosyasını düzenleyin. Örneğin ;

nano /etc/hostname

İsim Sunucusu Tanımlamak

Alan adlarını IP adreslerine dönüştüren DNS sunucusunu tanımlamak için ;

/etc/resolv.conf

Dosyası kullanılır. resolv.conf dosyasını düzenlemek için aşağıdaki örnekteki gibi vi metin düzenleyicisini çalıştırın.

nano /etc/resolv.conf

resolv.conf dosyasının yapısı aşağıdaki gibidir. Burada yazılı ilk 2 sunucu google’un Public DNS Sunucuları, diğer ikisi ise OpenDNS sunucuları.

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222