chown : Belirtilen dosya veya dizinin sahibini ve grubunu değiştirir.

Kullanım Şekli :

chown [seçenek] sahip:grup [dosya…]

Örnekler :

httpdocs dizininin sahibini root olarak belirler :

chown root /httpdocs

Pleskte bir dizinin (örnekte dizinadı) sahibini ftp kullanıcı adı, grubunu ise psacln olarak değiştirir :

chown ender:psacln /dizinadi

Dizinadi dizinin ve altındaki dosyaların sahip ve grubunu değiştirir :

chown -hR ender:psacln /dizinadi

Bulunduğu dizin ve alt dizinlerin tümünü değiştirir :

chown -hR ender:psacln *