Iftop kurulumuda mytop kurulumuna çok benzer. Hangi ip ile sunucu arasında ne kadar veri akışı olduğunu gösteren linux tabanlı bir programdır. Kuruluma başlamadan önce dag reposunu yum a ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/dag.repo

Dosya içerisine ;

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=0
enabled=1
protect=0

Ctrl+X ile kaydedip çıktıktan sonra ;

service yum restart

İle yum servisini yeniden başlatıyoruz.

yum install iftop

Komutu ile kurulumu yapıp ;

iftop

Komutu ile veri akışını izlemeye başlayabilirsiniz 😉