Bu hatayı alıyorsanız /etc/localdomains dosyasını yeniden oluşturmanız gerekmekte :

Konsolda root iken aşağıdaki komutu uygulayın.

rm -f /etc/localdomains; touch /etc/localdomains; for i in `dir -1 /etc/valiases`; do echo $i >> /etc/localdomains; done

Bu komut /etc/localdomains dosyasını siler, yeniden oluşturur ve sonra bütün domain ve (aliases) dosyaya ekler.