Php’de strip_tags kullandığımızda kelimeler birbirine bitişik olabiliyor. Bir boşluk bırakmak için : preg_replace ( “‘<[^>]+>’U”, ” “, $textstring); Fonksiyonunu ekleyip durumu düzeltebilirsiniz 😉