Ender KAHRAMAN

Kişisel Tecrübelerin Paylaşımı… www.enderkahraman.com

putty geçmişini silmek ile etiketlenmiş yazılar

Linux Konsol SSH Geçmişinin Her Logout Esnasında Temizlenmesi

Linux sunucunuz üzerinde session her kapatıldığı esnada, açık session içerisinde çalıştırılan komut istemlerinin silinmesi için ; echo history -c >> .bash_logout && echo $? ; tail -n 1 .bash_logout echo history -c >> .bash_logout && cat /dev/null > .bash_history |echo $? ; tail -n 1 .bash_logout Komutlarını uygulamanız yeterli olacaktır.

Linux Konsol SSH Geçmişini Temizleme

Linux bilgisayarlarda konsola yazdıklarınız siz konsolu kapatsanız bile kalır. Zamanla çok kalabalıklaşabilen bu terminal geçmişini silmek isteyebilirsiniz. Terminal geçmişinde geçmiş komutlarınızı görüntülemek için konsolda ; history Yazmanız yeterli olacaktır. Terminal geçmişinizi silmek için ise ; history -c Komutunu çalıştırmalısınız. Terminal geçmişini değil de  sadece ekranınız temizlemek ve yeni açılmış gibi bir konsol görmek istiyorsanız sadece […]