Linux sunucunuz üzerinde session her kapatıldığı esnada, açık session içerisinde çalıştırılan komut istemlerinin silinmesi için ; echo history -c >> .bash_logout && echo $? ; tail -n 1 .bash_logout echo history -c >> .bash_logout && cat /dev/null > .bash_history |echo $? ; tail -n 1 .bash_logout Komutlarını uygulamanız yeterli olacaktır.