Linux yüklü sunucunuzu ping isteklerine kapatmak için sysctl aracını kullanabiliriz. Bunun için gereken : sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1 Komutunu vermektir. Bu işlemin kalıcılığını sağlamak için : nano /etc/sysctl.conf Dosyasına : net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1 Satırını eklemek yeterlidir. Ping isteklerini tekrar açmak istersek aynı komutta 1’i 0 yaparak ping isteklerini açabiliriz. Kalıcı olması için ise aşağıdaki komutu uygulayın : sysctl […]