Bu hata sunucu üzerinde tanımlanan sınırların (post) aşıldığı zaman karşılaşılan bir durumdur. Çözümü için, command satırına aşağıdaki komutu yazın ve enter tuşuna basın : cd drive:\inetpub\adminscripts cscript adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 1000000 1000000 değeri yerine ihtiyacınıza göre miktar girebilirsiniz. 1073741824 bayt girilebilecek en büyük değerdir. İşlemi gerçekleştirmenizin ardından ; iisreset Internet Information Services’i yeniden başlatmanızın sonrasında […]