Database’den okunan verinin içinde enrek karakteri varsa java’a kullanıldığı zaman sorunla karşılaşırız. Enter karakteri barındıran veriyi bu karakterden arındırmak için aşağıdaki uygulamayı yapabiliriz. nter karakteri şu şekillerde kaydedilir.

\n, \r, \r\n

Biz de Bu değerleri aşağıdaki komutları uygulayarak boşluk karakterine çevirebiliriz.

<?php
$enterKarakterleri = array(“\r\n”, “\n”, “\r”);
$degiskenimiz = str_replace($enterKarakteri , ” “, $degiskenimiz);
?>