Crontab’a girişini yapar, yoksa yaratır :

crontab -e

Crontab’ı görüntüler :

crontab -l

Crontab dosyaını kaldırır :

crontab -r

Crontab e en son girişini gösterir :

crontab -v

Örnek : Her gün akşam 6.30 tmp dosyalarını temizler :

30 18 * * * rm /tmp/*