Windows Server 2008 R2 İişletim sistemlerinde  .NET 4 kurulumu yapıldıktan sonra .NET 3.5 WCF servisleri ile ilgili bir değişiklik yapıldığında meydana gelen hatanın çözümünü paylaşacağım.

Aynı sorun Windows 7  IIS’ te de karşılaşılabilecek türden bir sorun. Çözümü gayet basit,

Command komut satırı üzerinde aşağıdaki işletim sisteminize uygun olan satırı yazıp enterlayın. İşlem sonunda aşağıdaki resim çıkacaktır.

32 Bit işletim sitemleri için

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -iru

64 Bit işletim sitemleri için

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis -iru