Ender KAHRAMAN

Kişisel Tecrübelerin Paylaşımı… www.enderkahraman.com

Windows Plesk 11’den 12’ye Yükseltim Sonrasında Can not load key: key is empty Hatası & Çözümü

Merhaba,

Windows Plesk 11 sürümünden 12’ye geçiş sonrasında Panel girişinde “Can not load key: key is empty” hatası alıyor iseniz, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz doğrultusunda problem muhtemel olarak çözümlenecektir. Command yani cmd yi açıp ;

“%plesk_bin%\keymng.exe” –get-key-number

Yani bu işlemde C:\Plesk\admin\repository klasörü altında yer alan “registry.xml” dosyası yeniden oluşturulacak ve sonrasında yine cmd üzerinde ;

cd %plesk_cli%

sso.exe -d

Komutunu uygulamanızın ardından problem çözülmüş olacaktır 😉

ImageMagick undefined symbol: MagickWandGenesis Hata Çözümü

Merhaba,

Sunucunuza ImageMagick kurulumu gerçekleştirdiniz ve sonrasında konsolda ;

php -v

Komutu ile kontrol edildiğinde ;

php: symbol lookup error: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/imagick.so: undefined symbol: MagickWandGenesis

Şeklinde bir hata alıyor iseniz ;

yum install ImageM* netpbm gd gd-* libjpeg libexif gcc coreutils make
cd /usr/local/src
wget http://pecl.php.net/get/imagick-2.3.0.tgz
tar zxvf ./imagick-2.3.0.tgz
cd imagick-2.3.0
phpize
./configure
make
make test
make install

İşlemlerini uygulamanızın ardından problem düzelmiş olacaktır 😉

Gmail message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records Problem Çözümü

Merhaba,

Google altyapısında muhtemel olarak bir altyapı değişikliğine gidildi ve bugünden itibaren Linux sunucu üzerinden Gmail tarafına gönderilen maillerde ;

SMTP error from remote mail server after end of data:
host gmail-smtp-in.l.google.com [2a00:1450:4013:c01::1b]:
550-5.7.1 [2a01:aac0:2:1:250:56ff:febb:62f3] Our system has detected that this
550-5.7.1 message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records
550-5.7.1 and authentication. Please review
550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=ipv6_authentication_error
for more
550 5.7.1 information. yy4si18467981wjc.80 – gsmtp

Şeklinde bir hata mesajı dönmeye başladı. Eğer siz de bu sıkıntı ile karşılaşıyor iseniz, konsol üzerinde ;

nano -w /etc/sysconfig/network

İle dosyayı açıp içerisine ;

NETWORKING_IPV6=no

Satırını ekleyip ya da bu seçenek ekli ve yes durumda ise no olarak düzenleyip bir diğer işlem olarak ;

nano -w /etc/exim.conf

Dosyasını açıp ;

split_spool_directory = yes

Satırının hemen altına ;

disable_ipv6 = true

Satırını eklemenizin sonrasında ,

/etc/init.d/network restart

/etc/init.d/exim restart

Komutları ile network ve exim mail servisini yeniden başlatmanızın ardından muhtemel olarak sıkıntı çözülmüş olacaktır 😉

Linux No Bufferspace Available Error Hata Çözümü

Merhaba,

Sunucunuz üzerinden, içeriden dışarıya ping attığınızda ;

ping: sendmsg: No buffer space available

Gibi bir hata aldığınızda ;

nano -w /etc/sysctl.conf

Dosyasını açıp içerisine ;

net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1024

Satırlarını eklememizin ardından ;

sysctl -p

Komutu ile kontrol edelim, ve daha sonrasında ;

echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3

Komutlarını uygulamanızın ardından problem düzelmiş olacaktır 😉

 

DirectAdmin Panel Sunucu üzerinde PHP 5.3’den 5.5 Yükseltim İşlemi

Merhaba,

DirectAdmin panel bulunan sunucunuz üzerinde birkaç adımda PHP 5.3 sürümünü 5.5’e yükseltebilmeniz mümkündür. İşlem ile ilgili olarak konsol üzerinde ;

cd /usr/local/DirectAdmin/custombuild

Komutu ile ilgili klasöre geçiş yapmamızın ardından ;

./build set php5_ver 5.5
./build update
./build php n

Komutları ile güncelleme işlemi gerçekleşecektir. Daha sonrasında ;

services httpd restart

Komutu ile apache web servisini yeniden başlatıyoruz ve ;

php -v

Komutu ile güncel PHP sürümünü görebilmeniz mümkün olabilecektir.

MySQL Veritabanı Üzerinde Topluca Bul ve Değiştir Aracı

mysql-replaceBazı zamanlar var olan MySQL veritabanınız içerisinde yer alan sabit kelimeler ile ilgili değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu duruma örnek olarak WordPress sistemi kullanıyorsunuz ve sitenizin adresini değiştirdiğiniz var sayılır ise veritabanı içerisinden de topluca değişiklik yapmanız gerekecektir. PhpMyAdmin arayüzü üzerinden maalesef veritabanı içerisinde tüm tablo ve kolonlar içerisinde böyle bir işlem gerçekleşememektedir. Bu uygulamada yardımımıza Mark Jackson tarafınca yazılmış olan MySQL Search & Replace Tool veritabanı içerisindeki tüm tablo ve sütunlar içerisindeki değişiklik işlemlerini gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır.

İşlem öncesi mutlaka veritabanınızın yedeğini almanızı öneririm. Çünkü herhangi bir yanlış işlem sonucunda geri dönüş yapılabilmesi mümkün olamayacaktır.

Gerekli yedekleme işlemi sonrasında ;

http://www.enderkahraman.com/download/php/mysql-replace.zip

Adresi üzerinden ilgili scripti indirip sonrasında zipten çıkartalım. Daha sonrasında mysql-replace klasörünü FTP alanına yükleyelim ve http://www.siteadresi.com/mysql-replace olarak çağırdığınızda yandaki şekilde bir sayfa gelecektir.

Search for: Aratılmak istenen ifadeyi yazınız.
(Örneğin : http://www.enderkahraman.com)

Replace with: Arama sonucunda değiştirilecek yeni ifadeyi yazınız.
(Örneğin https://www.enderkahraman.com)

Yani bu işlem sonrasında veritabanı içerisindeki http://www.enderkahraman.com kayıtları https://www.enderkahraman.com olarak değişecektir.

Hostname: Bu bölüme ise veritabanı sunucusunu yazalım. Harici bir sunucu kullanmıyorsanız localhost olarak kalmalıdır.
Database: İşlemi gerçekleştirmek istediğiniz veritabanı adını yazalım.
Username: Veritabanına bağlı kullanıcı adını yazalım.
Password: Veritabanı kullanıcısının parolasını yazalım.

Sadece arama yapıp sonuçları görmek istiyor iseniz, Search kutucuğunu seçelim, bulunan sonuçların direkt olarak değiştirilmesini istiyor iseniz Replace kutucuğunu seçelim. Değiştirme işlemi gerçekleştirmeden önce arama yaptırıp daha sonrasında değiştirme işlemi gerçekleştirmenizi öneririm.

Linux Plesk Sunucu Üzerinde DrWeb Antivirüs Yazılımının Kaldırılması

Bu işlem aşağıdaki Plesk kurulu sürümlerde geçerlidir ;

Parallels Plesk 11.x for Linux
Parallels Plesk 10.x for Linux
Parallels Plesk 9.x for Linux/Unix

Sunucunuza SSH üzerinden bağlanmanızın sonrasında konsolda aşağıdaki işlemleri uyguluyoruz :

rpm -e drweb-updater drweb-common drweb-bases drweb-base drweb-daemon psa-drweb-configurator

/usr/local/psa/admin/sbin/mchk –without-spam

rm -rf /var/spool/cron/drweb

rm -rf /etc/cron.daily/drweb-update

Eğer sunucu üzerinde Watchdog servisi kurulu ise ek olarak aşağıdaki komutu da uygulamanız gerekecektir ;

/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd –unmonit-service=drweb